Albalact - Protecţia mediului

Compania Albalact a implementat în anul 2008 sistemul de management al mediului conform standardului ISO 14001:2004. Albalact este constant preocupată de protecția mediului înconjurător, motiv pentru care fabricile Oiejdea și Rarăul sunt dotate cu tehnologii moderne de reducere a poluării - instalații filtrante, stație de epurare, sisteme de reciclare pentru toate categoriile de materiale (plastic, hârtie etc). Aplicăm sistemul de colectare selectivă a deșeurilor împreună cu firmele specializate, deținem prese pentru compactat deșeurile și am dezvoltat spații speciale pentru depozitarea acestora. Albalact va investi în continuare pentru minimizarea efectelor poluării industriale.